Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerimi tam olarak karşılayacak ürün ve hizmetleri; en üst kalite ve en uygun toplam maliyetle ile defada tam zamanında sunmak temel hedefimizdir.

Bu hedefe ulaşmak için uyguladığımız yönetim sistemi ‘’TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ‘’ olacaktır.

Müşteri tanımımızı nihai veya ara kullanıcılarla sınırlı tutmayacak, tedarikçilerimizden başlamak üzere, çalışanlarımızı, ürünlerimizin satışını yapan pazarlamacılarımızı da bu tanıma dâhil edeceğiz.

Süreçlerimizi kontrol altına alacak ve sürekli iyileştireceğiz.

‘’SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ‘’ ve ‘’işi ilk seferinde doğru yapmak’’ temel yöntem ve ilkelerimiz olacaktır.

Sürekli iyileştirmeye çalışanlarımızın katkısı ve katılımını sağlamak için ‘’SÜREKLİ EĞİTİM ‘’ ilkesini benimseyecek ve uygulayacağız.

Tam tatmin olmuş müşteri, başarımızın ölçütü ve kanıtı olacaktır.

                                                                                      YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Binali DOĞAN